Spirited Away 2001 backdrop
Spirited Away (2001) poster

Spirited Away 2001

★★★★★★★★★★ IMDb: 6.9 Runtime:125 minutes
Description: A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.
Runtime: 125 minutes
Genres: Animation, Family, Fantasy,
Directors: Hayao Miyazaki,
Cast: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki, Bunta Sugawara, Yumi Tamai, Ryunosuke Kamiki, Takashi Naito, Yasuko Sawaguchi, Tatsuya Gashûin, Yo Oizumi, Koba Hayashi, Tsunehiko Kamijô, Takehiko Ono, Akio Nakamura, Ken Yasuda,