Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders 2017 backdrop
Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders (2017) poster

Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders 2017

★★★★★★★★★★ IMDb: 6.9 Runtime:80 minutes
Description: Kamen Riders Build and Ex-Aid team up with the legendary heroes of the Heisei Generation - OOO, Fourze, Gaim, and Ghost.
Runtime: 80 minutes
Genres: Action, Adventure, Science Fiction,
Directors: Kazuya Kamihoriuchi,
Cast: Atsuhiro Inukai, Hiroki Iijima, Shun Nishime, Gaku Sano, Sota Fukushi, Shu Watanabe, Eiji Akaso, Toshiki Seto, Ukyô Matsumoto, Tetsuya Iwanaga, Ruka Matsuda, Hayato Onozuka, Shouma Kai, Reina Kurosaki, Ryosuke Miura, Shion Tsuchiya, Takushi Tanaka, Takayuki Yanagi, Kenji Otsuki, Tomokazu Seki,